Word lid van vbv De Graafschap!

Om veranderingen te realiseren is het van groot belang dat zoveel mogelijk supporters lid worden van vbv De Graafschap. Deze vereniging heeft een grote stem binnen de club en beslist mede over het aanstellen van RvC leden. Uit diverse gesprekken met De Graafschap is ons gebleken dat dit écht de manier is om veranderingen teweeg te brengen.

Het lidmaatschap kost €25,- per seizoen. De statuten van de vereniging schrijven voor dat leden voor 1 juli lid moeten worden om stemrecht te hebben in het komende seizoen. Eveneens hebben leden de verplichting een seizoenkaart van De Graafschap te bezitten. Wij beseffen dat laatstgenoemde voorwaarden een belemmering zou kunnen vormen voor potentiële leden, maar kunnen formeel deze regels pas wijzigen als we toegetreden zijn tot vbv De Graafschap.

Wij verzoeken dan ook iedereen z.s.m. bijgaand formulier in te vullen en tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs voor 28 juni te sturen naar:

DGRevolutie
p.a. Korte Heezenstraat 8-18
7001 BN Doetinchem

(deponeren in de brievenbus kan natuurlijk ook)

Het formulier kan ook digitaal worden verzonden naar dgrevolutie@gmail.com. Denk aan een scan van legitimatie!

Download hier het formulier.