Update: Bijdragen aan de tifoacties in het stadion?

De grote tifoacties voorafgaand aan de wedstrijden van de Graafschap behoren al jaren tot de beste in Nederland. In het verleden werden deze tifoacties bekostigd met behulp van donateurs. De ongeveer 300 donateurs maakten elk seizoen een, zelf te bepalen, bedrag over op de rekening van de Brigata Tifosi. Daarnaast was er regelmatig een collecte in het stadion.
Toen de BT enkele jaren geleden lijnrecht tegenover het clubbestuur stond, is besloten om geen geld meer te incasseren. Je gaat namelijk geen geld incasseren als je vervolgens niets laat zien.

Na onze verhuizing naar vak 22 begon het langzaam weer te kriebelen. We werden weer gewaardeerd en dus werden de kwasten weer opgepakt op het moment dat het echt moest gebeuren, De Graafschap – Cambuur. Met slechts 40 euro op de bankrekening werd besloten om de eerste acties zelf te betalen. Op dit moment worden de sfeeracties nog steeds betaald door de vaste kern van de BT. Gezien het feit dat de acties steeds groter en groter worden loopt dit inmiddels aardig in de papieren.

Supporters die zich geroepen voelen kunnen een bijdrage overmaken op rekening:
NL24RABO0123261791 t.n.v. Brigata Tifosi onder vermelding van ‘gift tifoacties’

We zullen de bijdrage, zoals altijd, goed besteden!

Supporters die inmiddels een bijdrage overgemaakt hebben, BEDANKT!

donaties