(On)schuldig tot het tegendeel bewezen is

In het weekend van 27 tot en met 29 januari hebben in verschillende stadions dezelfde spandoeken gehangen: een met een afbeelding van een man in pak, begeleid door de tekst “onschuldig tot het tegendeel bewezen is” en een met een afbeelding van een groep supporters, begeleid door de tekst “schuldig tot het tegendeel bewezen is”. Deze actie refereert uiteraard aan het feit dat (fanatieke) supporters vaak als criminelen worden behandeld en aan het oneerlijke ‘rechtssysteem’ waar zij mee te maken hebben.

‘Rechtssysteem’ is hier eigenlijk al een te positieve term. Op dit moment is de situatie al zo dat een supporter die ongewenst gedrag vertoont uit verschillende hoeken gestraft kan worden: club, KNVB en justitie. Op dit moment is de situatie ook al zo dat zeker de eerste twee partijen dit kunnen doen zonder enige vorm van bewijs en op basis van volledige willekeur. Dat is waar deze actie tegen gericht was en dat is waar fanatieke supporters zich zorgen over maken. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de plannen van politiek en KNVB zijn dit beleid te verergeren. De ridicuulheid van een groot aantal van deze plannen en uitlatingen wordt zeer binnenkort op deze site uiteengezet.

Ook Groningen Fanatics wilden afgelopen weekend deze doeken in het stadion tonen, in de wedstrijd uit bij FC Twente. Deze club verbood echter de actie omdat zij “er niet achter staan”. Kennelijk hanteert men in Enschede een andere norm dan de normaal gebruikelijke, namelijk dat acties niet discriminerend of persoonlijk beledigend mogen zijn. Via hun gedachtegang zou je alle doeken in een uitvak kunnen verbieden omdat die doorgaans toch slaan op zaken die voor de uitspelende partij belangrijk zijn in plaats van een ode aan de thuisclub.

Ondanks dat dit een kwestie van censuur is, heeft FC Twente wel het juridische recht hiertoe. Zij mogen, op grond van het huisrecht, in hun stadion bepalen wat er wel en niet naar binnen mag, hoe belachelijk dit ook overkomt. De club wenste dan ook geen verdere uitleg over hun beslissing te geven.

www.tegenhetmodernevoetbal.nl