Officiële reactie comité op gesprek RvC

Vijf leden van de Raad van Commissarissen en een afvaardiging van ons actiecomite hebben dinsdagavond 19 juni gepraat over het manifest en onze standpunten. Het was een respectvol gesprek, waarbij ons beeld werd bevestigd: de RvC bestaat uit mensen die het beste met de club voorhebben. Waarbij niet gezegd dat we het eens zijn, want dat zijn we zeker nog niet.

De actiegroep heeft op 5 juni jongstleden het manifest aan de muur gespijkerd. George de Jong, lid van de RvC, gaf toen een reactie. Hij zei heel duidelijk, alle aanwezigen hoorden dat, dat dit een reactie op persoonlijke titel betrof. Gisteren bleek dit plotseling wel degelijk de officiele reactie van de Raad van Commissarissen te zijn geweest.

Over die reactie hebben wij een mening, die wij voor 26 juni (als de RvC weer vergadert) gaan formuleren en op papier zetten. De RvC neemt dit dan mee in hun vergadering. Vlak daarna hebben de actiegroep en de RvC weer een gesprek, waarna wij als actiegroep ons definitieve standpunt gaan bepalen. Dan zal ook duidelijk worden of er verdere acties volgen.

Het lijkt misschien wat omslachtig en onoverzichtelijk, maar de actiegroep staat volledig achter deze procedure. Op deze manier geven we de club en onszelf genoeg tijd om te kijken waar aanknopingspunten zijn. Zijn die er volgens ons onvoldoende, dan kunnen we ook met recht en reden onze eigen conclusies trekken.

Behalve dat we hebben gesproken over het manifest is ook ons ongenoegen over het functioneren van voorzitter Clemence Ross zeer duidelijk uitgesproken. Ook hiervoor is het nog te vroeg om conclusies te trekken, dat hangt af van wat er met het uitgesproken ongenoegen gaat gebeuren. Berichten in de media dat Ross en de supporters nader tot elkaar zijn gekomen zijn wat ons betreft wat prematuur.

We willen verandering bij deze club en hopen dat zo snel mogelijk te kunnen gaan zien.

Wij zijn De Graafschap, De Graafschap dat zijn wij!