Comité juicht komst Sanderink toe

De actiegroep die strijdt voor een revolutie bij De Graafschap juicht de benoeming van Gerard Sanderink in de Raad van Commissarissen toe. Onze achterban was op de vergadering van 15 juni jongstleden heel duidelijk: Sanderink is een man naar ons hart en die moet in de RvC. Mede door inspanningen van ons actiecomité zijn beide partijen weer in gesprek geraakt en is Sanderink uiteindelijk benoemd.

Wij denken dat met de komst van Gerard Sanderink een absolute impuls is voor de kwaliteit van de RvC. Een dergelijk zwaargewicht in dat orgaan kan alleen maar positief zijn. De relatie tussen de club en Sanderink was vroeger turbulent te noemen, maar het is aan de huidige bestuurders om van zijn enorme know-how gebruik te maken en de man bij onze club te houden. Sanderink maakte in het verleden zijn ongenoegen soms kenbaar via de media. Dat is hem kwalijk genomen, maar het comité constateert dat zijn snoeiharde analyses (helaas) altijd hout sneden. Als Sanderink dat grote inzicht nu intern gebruikt, dan zien wij grote kansen voor De Graafschap. Wij als supporters heten hem in elk geval hartelijk welkom.

Wij hadden meerdere kandidaten aangedragen voor de RvC. In een overleg op 30 juli tussen RvC en actiecomité zijn Hans Westerhof en Rob Holtslag naast Sanderink er als beste kandidaten uitgekomen. Het actiecomité stemt dan ook in met deze kandidaten, al is de benoeming van Westerhof nog niet rond.  Hij brengt wel voetbalverstand mee en Holtslag heeft een groot zakelijk netwerk. Het actiecomité heet Holtslag en onder voorbehoud Westerhof ook van harte welkom.

Onze positieve houding over deze ontwikkelingen betekent niet dat alles nu koek en ei is. We blijven een kritisch orgaan dat de club op de voet volgt. Het comité blijft ook in uitvoerig gesprek met de club om veranderingen te bewerkstelligen. De komst van dit drietal zien we wel als belangrijke stap om de kwaliteit binnen de organisatie te verbeteren. Naar onze verwachting zal de Raad van Commissarissen nu meer een sparringpartner voor de directie zijn en achten wij hen in staat om daadkrachtig het beleid te controleren en te laten uitvoeren.