Brigata Tifosi laat zich niet chanteren!

Hierbij reageert Brigata Tifosi op het sluiten van Vak 31 en ons hok. De club heeft ons van alles beschuldigd. Het gaat hier om valse beschuldigingen en halve waarheden. We voelen ons verplicht om de waarheid hierover te melden. Iedereen heeft daar recht op.

Afgelopen dinsdag heeft De Graafschap op een uitermate respectloze wijze gecommuniceerd dat Vak 31 en het BT-hok gesloten worden. De Brigata Tifosi werd pas na de officiële berichtgeving op de hoogte gesteld van het feit dat haar onderkomen binnen 24 uur ontruimd moest zijn. Duizenden vlaggen, banners, verpotten, rollen stof, trommels en megadoeken moesten in korte tijd verplaatst worden. Direct na een oproep ontving de Brigata Tifosi tientallen mailtjes van supporters die bereid waren om te helpen, waarvoor nogmaals dank. Uiteindelijk zijn alle materialen bij Boer Jos ondergebracht, dit genereuze gebaar is een blijk van waardering voor het werk van de Brigata Tifosi.

Het sluiten van het vak en hok (daar waar alle protestdoeken opgeslagen lagen) is een laatste wanhoopspoging om de protesten onderuit te halen. De Brigata Tifosi is door de club meermalen gechanteerd; het vak zou sluiten bij het aanhouden van protesten. De reden van sluiting is dus onbetwist het stoppen van de protesten.

De club beweert bovendien de beslissing in samenspraak met de politie en gemeente te hebben genomen. Navraag leert echter dat de politie nimmer advies heeft uitgebracht over deze zaak. Vanuit de gemeente wacht de Brigata Tifosi nog op een reactie.

Hieronder een overzicht van de aangedragen argumenten met onze uitleg.

Fakkels MVV
In het duel tegen MVV heeft een individu één fakkel afgestoken. De Brigata Tifosi heeft hier adequaat op gereageerd door de fakkel van het vak te verwijderen. Er heeft vervolgens een gesprek plaatsgevonden met De Graafschap waarin door beide partijen erkend is dat de Brigata Tifosi zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. De zaak was hiermee voor beiden afgedaan. Nu haalt de club dit toch aan om de sluiting van het vak te rechtvaardigen.

Vak verlaten
In het duel tegen Sparta vond in de 54ste minuut een actie plaats van de Revolutie. Het was niet iedereen duidelijk wat de bedoeling was. Doordat uiteindelijk slechts Vak 31 leegliep, kregen veel supporters de indruk dat de actie door Vak 31 of Brigata Tifosi georganiseerd was. Nadat dit duidelijk kenbaar is gemaakt aan De Graafschap, zag de club haar kans schoon om misbruik te maken van de onjuiste beeldvorming die op dat moment heerste rondom het leeglopen van Vak 31. Daarnaast zien wij niet in waarom het verboden zou zijn om het vak tijdens de wedstrijd te verlaten. We hebben daarmee niemand iets aangedaan.

Eigen busvervoer
Er is inderdaad een bus met Vak 31-supporters afgereisd naar Veendam buiten het door De Graafschap geregelde busvervoer. Dit is weken van tevoren met de club kortgesloten en De Graafschap heeft deze plannen goedgekeurd; er was namelijk geen buscombi of andere verplichte voorwaarden. Een eigen bus was dus geheel volgens afspraak en geldende (KNVB-)regels.

Schermutselingen achter de tribune
Voor het duel heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Brigata Tifosi en De Graafschap, hierin vroeg meneer Bloemers de protestdoeken thuis te laten. Mevrouw Ross had namelijk kenbaar gemaakt veel ‘problemen’ met het doek te hebben, bovendien was het de eerste wedstrijd van de tweede periode en ‘Die moeten we samen positief ingaan”, aldus meneer Bloemers. Er werd gesmeekt om de protestdoeken niet mee te nemen. De Brigata Tifosi maakte toen kenbaar de protestdoeken mee te nemen We wonen in een vrij land en op de doeken stond niets onoirbaars. In datzelfde gesprek is gezegd dat er “niet naar Veendam gebeld zou worden om te vragen de doeken tegen te houden”, daar was de club, aldus meneer Bloemers, te volwassen voor. “Áls de doeken er hangen, kom ik ze persoonlijk verwijderen.”

Bij het arriveren van de bus in Veendam werd direct door de politie en stewards van Veendam medegedeeld dat alle protestdoeken, in opdracht van het bestuur van De Graafschap, in beslag genomen zouden worden. Weer een leugen dus. De wedstrijd was al in volle gang voordat de doeken mee(getrokken) konden worden. Voor, tijdens of na de wedstrijd is er niemand geslagen.  Er is ook geen aangifte gedaan, laat staan dat iemand is aangehouden.

Poging tot brandstichting
Hoewel fakkels door velen als sfeerverhogend ervaren worden, zijn ze niet toegestaan. Ook de BT is een groot voorstander van sfeervol vuurwerk in de stadions. Hier maken we dan ook geen geheim van. De beschuldiging dat er door supporters uit Vak 31 getracht is een spandoek in de brand te steken is onzin. De beschuldiging ‘poging tot brandstichting’ is dan ook onacceptabel!

Misbruiken stadionpoortsleutel
Na de ludieke kofferactie heeft de club de poortsleutel, al jaren in het bezit van de Brigata Tifosi, afgepakt en de sloten vervangen. Deze sleutel bood leden van de Brigata Tifosi de mogelijkheid om ’s avonds langer door te werken dan het stadion open is. Deze sleutel is altijd gebruikt voor sfeeracties. Van de mogelijkheid om iedere poort bij het stadion te openen is nooit misbruik gemaakt.

We hopen dat iedereen, zowel de voor- als tegenstanders van Vak 31, inziet dat het sluiten van het vak niets met voornoemde punten te maken heeft. Men zoekt gewoon een stok om ons mee te slaan. De Graafschap heeft als enige doel de protesten de kop in te drukken. Dit zal ze nooit lukken!

Het vertrouwen van de Brigata Tifosi in de club is ernstig geschaad, hierom heeft het bestuur van de Brigata Tifosi besloten niet meer in gesprek te gaan met de club. De maat is vol.